32 Baza Lotnictwa Taktycznego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje

32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku wywodzi swe tradycje z historii 10 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, 2 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego i 31 Pułku Szkolno-Bojowego.


Powstanie 10 PLM 

W planach sowieckich, w czasie II wojny światowej, było utworzenie Polskiego związku lotniczego jako 3 Dywizji Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego. Z powodu braku odpowiedniego sprzętu przystąpiono do formowania 3 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego w składzie trzech pułków myśliwskich, którym nadano oznaczenia 9 PLM, 10 PLM, 11 PLM.

Podstawą był rozkaz operacyjny Naczelnego Dowództwa Armii Sowieckiej z dnia 7.09 (08).1944r. oraz Zarządzenie Wykonawcze Sztabu Generalnego Armii Sowieckiej, w którym była mowa o powołaniu 1 Mieszanego Korpusu Lotniczego. Miejscem formowania była osada Karłówka na Ukrainie, okolice miast Charków i Kazań. Korpus utworzono w okresie od września 1944r. do stycznia 1945r. W skład korpusu wchodziła  3 DLM  (dywizja lotnictwa myśliwskiego). Jej formowanie rozpoczęto w dniu 20.09.1944r. na bazie 10BSz-T (brygady szkolno-treningowej )z 2 AL. (armii lotniczej) .W skład 3 DLM weszły następujące pułki: 9PLM,10PLM i 11PLM.Pułki te początkowo stacjonowały w Karłówce, około 100 km na południowy-zachód od Charkowa. Otrzymały one samoloty myśliwskie z 248 PLM z Krasnogrodu, który w tym czasie miał niepełny stan osobowy. Dowódcą dywizji mianowano ppłk Wasyla Dobraszowa.

10. pułk lotnictwa myśliwskiego powstał 23 września 1944 roku. Tego dnia ukazał się rozkaz organizacyjny powołujący jednostkę do służby.

W składzie bojowym pułku znajdował się sztab, klucz dowództwa i 3 eskadry lotnicze na samolotach Jak-9. Do Karłówki  zostało skierowanych 73 Polaków, którzy 23 października rozpoczęli loty szkolne, początkowo na samolotach Jak-1, a następnie Jak-9. Po wypracowaniu programu 400 godzin nalotu, pułk osiągnął gotowość bojową.

W 1945 roku pułk przebazowuje się na kolejne lotniska przyfrontowe: Priłuki, Skomorocha, Równe, Włodzimierz Wołyński, Brześć n/ Bugiem, Zamość, Dys. Przez cały czas trwa szkolenie bojowe w powietrzu. 19 lutego 1945 roku następuje wejście jednostki do walki. Pierwszym zadaniem była osłona wojsk I Armii Wojska Polskiego, walczących na Wale Pomorskim. Zasadnicze działania natomiast pułk rozpoczął 25 IV 1945 roku, biorąc udział w operacji berlińskiej. Piloci 10 plm dokonywali lotów bojowych nad Berlinem z prowadzeniem walk powietrznych,  rozpoznawali sytuację bojową, osłaniali wojska lądowe atakujące stolicę Niemiec oraz likwidowali umocnione punkty oporu nieprzyjaciela na ulicach miasta. W tym czasie piloci wykonali 254 działania bojowe, stoczyli 6 walk powietrznych, zestrzelili 7 samolotów niemieckich. 3 Dywizję Lotnictwa Myśliwskiego, w skład której był 10 pułk, odznaczono Krzyżem Grunwaldu III Klasy.

Jesienią 1945 roku pułk został przebazowany na lotnisko Kraków-Rakowice (Czyżyny). W 1946r. pułki: 9 PLM, 10 PLM, 11 PLM zostały podporządkowanie bezpośrednio Dowództwu Wojsk Lotniczych i już w dniu 24.01.1946r. Rozkazem Naczelnego Dowódcy WP zostaje powołana do życia 1 Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego ze składem; 1 PLM w Warszawie, 2 PLM w Krakowie ( poprzedni 10 PLM ), 3 PLM  poprzedni(11PLM), a  struktury organizacyjne zostały przystosowane do czasu pokojowego.


Reaktywacja 10 PLM w Łasku. 1963r. – 2000r.

W połowie 60-tych lat 2 PLM w Czyżynach z powodu swojej lokalizacji, pomiędzy dwoma wielkimi miastami Krakowem, a Nową Hutą, zaczyna być uciążliwy dla wielkiej aglomeracji. Na fali przemian w Lotnictwie Polskim jest rozformowany, a sprzęt i personel w maju 1963 roku został przeniesiony do Łasku. Tam rozpoczyna się formowanie nowej jednostki, która dziedziczy tradycje i nazwę 10 PLM okresu wojny.

Wcześniej stacjonował tutaj 31 pułk szkolno-bojowy, który w latach 1957-1963 wyszkolił 162 pilotów na samolotach odrzutowych. Tamte czasy przypomina samolot Lim-5, stojący na cokole przy trasie z Łodzi do Sieradza. Na początku 1968r. nastąpiła kolejna reorganizacja lotnictwa. Połączono Lotnictwo Operacyjne z Inspektoratem Lotnictwa tworząc DWLot (dowództwo wojsk lotniczych) z siedzibą w Poznaniu. W związku z tym nastąpiły przesunięcia pułków i powołanie nowych. Był to także okres w Wojsku Polskim, w którym powracano do numerowania i nazywania jednostek lotniczych „czasu pokoju” w powiązaniu z jednostkami lotniczymi „czasu wojny”, aby nie było wątpliwości, co do sowieckich korzeni naszej armii.
           W 1968r. 10 PLM jest już w pełni sformowany  podlega pod Dowództwo WOPK i jest w strukturach 1 Korpusu razem z 1 PLM z Mińska Mazowieckiego, 13 PLM z Łęczycy oraz 42 Eskadry Lotniczej Łącznościowo-Transportowej.

W 1972r. z 1 Korpusu ubywa 13 PLM z Łęczycy, który zostaje rozformowany. Powodem jego rozformowania było liczne już wprowadzenie do służby śmigłowców.  Od 1996 roku 10 PLM umiejscowiony zostaje w strukturach 3 KOP.

Jednostka na przestrzeni lat wychowała wielu pilotów, którzy w jej składzie zdobywali najwyższe lotnicze laury, a sam pułk był wielokrotnie wyróżniany. Żołnierzy pułku cechował zawsze patriotyzm. Świadczy o tym ofiara krwi 16 pilotów, którzy zginęli śmiercią lotnika podczas szkolenia.

Podstawowym typem myśliwca użytkowanym w 10 PLM był MiG-21 w wersjach PF, PFM, M, U,UM, MF.

W 1994 roku w 50. rocznicę powstania jednostka otrzymała sztandar nowego wzoru ufundowany przez społeczeństwo Łasku. Wejście Polski w struktury Paktu Atlantyckiego zmieniło doktrynę obronną Polski w efekcie czego powstała nowa struktura sił zbrojnych. Ostatnim dniem służby 10 plm był 31 grudnia 2000 r. w jego miejsce powołano 32. Bazę Lotniczą oraz 10. eskadrę lotnictwa taktycznego. 

Powstanie 32. Bazy Lotniczej i 10. eskadry lotnictwa taktycznego

Na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2000 r. dotyczącej zmian organizacyjnych w Wojskach Lotniczych i Obrony Powietrznej  1stycznia 2001 r. została sformowana 10. eskadra lotnictwa taktycznego. Gotowość do działań eskadra osiągnęła 31 marca 2001 r. Do 2003r. wyposażona była w samoloty Mig-21, poźniej w szkolno-bojowe TS-11 Iskra, a od jesieni 2008 w nowoczesne wielozadaniowe F-16.
32. Baza Lotnicza powstała 1 stycznia 2001 roku. Głównym zadaniem bazy było zabezpieczenie szkolenia samodzielnych eskadr lotniczych,  a w szczególności 10 eskadry lotnictwa taktycznego na stałe stacjonującej w Łasku, a także zabezpieczenia działań wojsk sojuszniczych.

Powstanie 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego

Z dniem 01 stycznia 2010 roku rozkazem MON, w wyniku przeformowania 32. Bazy Lotniczej i 10.eskadry lotnictwa taktycznego powstała 32. Baza Lotnictwa Taktycznego. Pełni ona ważną funkcję w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej. Jest jednostką o nowych strukturach, spełniających wymagania NATO.

Pierwszym dowódca 32.BLT został płk pil. dypl. Dariusz MALINOWSKI.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

32 Baza Lotnictwa Taktycznego
9 MAJA 95
98-100 Łask
tel. 261554600
fax. 261554709
32blt.rzecznik@ron.mil.pl

    
  • BIP