32 Baza Lotnictwa Taktycznego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Dowódca bazy

 

 


 

płk pil. Piotr OSTROUCH

Płk pil. mgr inż. Piotr Ostrouch jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, którą ukończył w 1996 r. na kierunku pilot samolotów naddźwiękowych. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 9. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Zegrzu Pomorskim na stanowisku pilota klucza lotniczego, gdzie po zakończeniu szkolenia bojowego  otrzymał 1 klasę pilota w lotnictwie myśliwskim na samolocie MiG-21 bis.

Od 2004 roku płk pil. Piotr Ostrouch kontynuował służbę w 10. eskadrze lotnictwa taktycznego w Łasku, gdzie został zakwalifikowany i skierowany w 2006 r. do programu szkolenia na samolocie wielozadaniowym F-16 w Siłach Powietrznych Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Po ukończeniu przeszkolenia na samolocie F-16 powrócił do Łasku, gdzie wykonywał loty w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego, piastując tam stanowisko Starszego Inspektora Bezpieczeństwa Lotów. W latach 2014-2019 płk pil. Piotr Ostrouch pełnił obowiązki Szefa Pionu - Starszego Inspektora Bezpieczeństwa Lotów w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny. W 2017 r. Decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej płk pil. Piotr OSTROUCH dowodził Polskim Kontyngentem Wojskowym ORLIK 7 – Baltic Air Policing LITWA. W latach 2019-2020 pełnił służbę na stanowisku Szefa Oddziału w Inspektoracie MON ds. Bezpieczeństwa Lotów, a od 2020 roku do lipca 2021 roku Szefa Oddziału – Zastępcy Szefa Zarządu w Oddziale Lotnictwa Bojowego w Inspektoracie Sił Powietrznych, Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych.

Przez te lata nabył cenne i wszechstronne doświadczenie zawodowe kształtując postawę oficera lotnika. Posiadana przez płk pil. Piotra Ostroucha wiedza była wielokrotnie wykorzystywana jako wsparcie specjalistyczne podczas realizacji wielu przedsięwzięć lotniczych, w tym również międzynarodowych, czego dowodem jest jego uczestnictwo w wielu ćwiczeniach, między innymi:  Tactical Leadership Program 2011, BLUE FLAG 2012, FRISIAN FLAG 2013 i 2016, TIGER MEET 2015, SZCZYT NATO 2016 (dowodzenie komponentem F-16 w ramach Dyżuru Bojowego), Zima – 2020.

Z dniem 5 lipca 2021 r. decyzją ministra obrony narodowej został wyznaczony na stanowisko dowódcy 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

32 Baza Lotnictwa Taktycznego
9 MAJA 95
98-100 Łask
tel. 261554600
fax. 261554709
32blt.rzecznik@ron.mil.pl

    
  • BIP